GDPR og Heisann.no

Ny personopplysningslov (GDPR) sier at Databehandler skal gjennomføre egnende tekniske og organisatoriske tiltak og gi tilstrekelig garantier for at vernet til den registerte ivaetas.

Databehandlers ansvar i ny personvernforordning

Databehandler skal også bistå behandlingsansvarlig med å overholde forpliktelsene i henhold til artikkel 32-16. Disse artiklene angår personopplysningssikkerhet.

Artikkel 32 sier blant annet at behandlingsansvarlig og databehandler skal gjennomføre egnende tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risiko for at opplysninger kommer på avveie minimaliseres.

Hva gjør vi i Heisann.no for å sikre etterlevelse av ny personopplysningslov?

 • Vi bruker kjente programmeringsspråk og et rammeverk som oppdateres jevnlig. Heisann kjører oppgraderinger av programvare minimum måndelig eller ved oppdagelse av kjente svakheter
 • Servere oppgraderes jevnlig
 • To-faktor pålogging for å lese mottatte meldinger og for å lese sendte meldinger
 • Meldinger og dokumenter slettes automatisk etter 30 dager
 • Meldingstekst krypteres
 • Filer og dokumenter krypteres på Amazon sin lagringssentral i Frankfurt

Hvilke ansvar har du som behandlingsansvarlig?

Som behandlingsansvarlig er du ansvarlig for at du håndterer personopplysninger i henhold til ny personvernforordning som trer i kraft 25. mai 2018.

Kort fortalt betyr ny personopplysningslov:

 • Åpenhet på hvordan du bruker og innsamler personopplysninger. Den som ber om samtykke til å bruke opplysninger skal gi klar og tydelig informasjon om hvordan personopplysningene skal brukes.
 • Du skal ikke samle inn flere personopplysninger enn det du behøver. Det vil ikke være lov å samle inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Opplysninger som det ikke lenger er behov for, skal slettes.
 • Det skal gis adgang til den registerte til å rette uriktige opplysninger
 • Den registerte har rett til innsyn i opplysninger som er lagret
 • Du har rett til å bli slettet ("rett til å bli glemt")