Priser og betingelser for bruk av Heisann.no

Utsendelse av meldinger

kr 16,- pr.melding inklusive 1 SMS med engangskode til mottaker.

Mottak av meldinger

kr 5,- pr. innlogging til mottatte meldinger. En innlogging gir tilgang 8 timer.