Vilkår for bruk av tjenesten

Heisann.no er en tjeneste for sikker sending av dokumenter og beskjeder. Bruk av tjenesten forutsetter at du aksepterer brukervilkårene

Bruk av tjenesten

Tjenesten kan kun benyttes til overføring av innhold som ikke strider mot Norsk lov eller vilkårene i denne avtalen. Det er ikke tillatt å bruke tjenesten til hatfulle yttringer og støtende innhold. Heisann reserverer seg retten til å slette kontoer som ikke er i tråd med vilkårene.

For å kunne benytte tjenesten må du opprette en brukerkonto. Kun kontoer med legitime e-postadresser og telefonnummer godtas. Vi forbeholder oss retten til å slette kontoer som ikke kan verifiseres og som virker mistenksomme

Heisann vil ikke utlevere personopplysninger registrert på Heisann til en tredjepart såfremt Heisann ikke er lovpålagt å gjøre dette.

Tilgjengelighet

Tjenesten har en tilgjengelighet på 99,5% per år. I beta-fasen av tjenesten kan det forekomme ustabiliteter på tjenesten.

Sletting og retten til å bli glemt

Alle dokumenter og beskjeder sendt med Heisann.no blir slettet etter maksimalt 30 dager. Personopplysninger blir håndtert i henhold til personopplysningsloven.

Kundens ansvar

Du som kunde har ansvar for å foreta risikovurdering mht. personvern og etterlevelse av kravene personopplysningsloven. Skjerpede krav kommer som følge av ny personopplysningslov 25. mai 2018.