Hvorfor benytte Heisann.no?

25. mai 2018 blir ny personvernforordning (GDPR) innført i EU, og blir også gjeldende for Norge gjennom vår EØS avtalen. Norge har allerede blant de strengeste reglene i verden for personvern, men de nye reglene skjerper kravene for hvordan bedrifter, kommuner og staten kan behandle personopplysninger. Viktigheten av å sikre personopplysninger og konfidensiell informasjon blir stadig viktigere og hensikten bak Heisann.no er å tilby en løsning for sikker kommunikasjon med to-faktor pålogging og kryptering.

Med Heisann.no kan du sende informasjon trygt og enkelt

E-post er fortsatt en utrygg kanal for å sende personopplysninger og konfidensiell informasjon. En e-post kan sammenlignes med å sende et postkort, der hvor veldig mange kan lese innholdet. Både Google Apps og Office 365 er svært gode tjenester til sine formål. Med Heisann.no har vi prøvd å forenkle mottak og sending av konfidensiell informasjon og personopplysninger der hvor både avsender og mottaker kan være sikker på at informasjonen ikke kan leses av uvedkommende.

Når du sender en beskjed gjennom Heisann.no så går beskjeden gjennom kryptert overføring på Internett (HTTPS/SSL), beskjeder blir kryptert når de lagres i vår database og dokumenter blir lagret kryptert på Amazon sine datasentraler i Frankfurt.